Morgan Dollar 1886.
Myntort, Philadelphia
Graderad till MS64+ av PCGS.